วิสัยทัศน์

" มุ่งเน้นในการเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ "

พันธกิจ

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความแตกต่างในการ
ดำเนินธุรกิจด้วยการยกระดับมาตรฐานทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการบริการ
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้ทำการค้นคว้า
และศึกษาตลาดอย่างกว้างขวาง ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯยังพยายามก้าวไปให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือของบริษัทฯให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

ในอนาคต บริษัทฯมีแผนงานที่จะขยายกิจการ ตลอดจนการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะก้าวไปเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซชนิดพิเศษในระดับแนวหน้าของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ
ยังมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและการบริการ ที่ช่วยให้บริษัทฯได้รับการยอมรับ
จากลูกค้า และมาตรฐานสูงสุดนี้เองจะช่วยให้บริษัทฯเผชิญหน้ากับความท้าทายแห่งอนาคต
ได้อย่างมั่นคง

พันธกิจด้านความปลอดภัย

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นรักษามาตรฐานสูงสุดในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนของการดำเนินงาน นับตั้งแต่การขนส่งลำเลียง
การเก็บรักษา ไปจนถึงการจัดส่ง โดยมาตรฐานด้วนความปลอดภัยเหล่านี้จะได้รับการ
ยกระดับอยู่เสมอ